Joial

Tarifi

JOIAL MDD 93/42/CEE direktifine uygun olarak hazırlanmış ve fermantasyon yöntemi ile elde edilip kimyasal olarak modifiye edilmemiş Hyaluronik asidi 20 mg/mL konsantrasyonlarında içermektedir. Joial 3 mL’lik şırıngalarda transparan, steril, non-pirojenik ve visko-elastik bir çözeltidir. Hyaluronik asit normal insan dokusunda bulunan bir polisakkarittir, özellikle synovial sıvılarda, eklemlerde hem lubrikan hem de darbe emici bir görevi üstlenmektedir. Bir çok kinik çalışma ostoeartrit hastalarında Hyaluronik asidin eklem içine enjekte edilmesi sonucunda ağrıda belirli bir azalma ve hareketlilikte belirgin bir artma olduğunu göstermektedir. Joial sadece enjekte edildiği eklemi etkilemektedir ve sistemik etki göstermez.

Hyaluronik Asit Sodyum Tuzu 2,0% – 3 ml Kullanıma Hazır Enjektör

Endikasyon

Joial dejeneratif veya mekanik osteoartrite bağlı meydana gelen ağrı ve azalmış mobilite tedavisinde synovial sıvı tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır.

Bileşimi

Ana bileşen: Hyaluronik Asit’in Sodyum tuzu 2.0%. Diğer Bileşenler: Sodyumklorür, Sodyumfosfat ve enjeksiyonluk su ile istenilen hacime tamamlanır.

Ambalaj

JOIAL 60 mg Hyaluronik asit içeren 3 mL’lik cam şırıngalar içinde, blisterlenmiş olarak ambalajlanmıştır. Şırınga içeriği buhar ile sterilize edilmiştir.

Kullanma Talimatı

JOIAL’ ı uygulamadan önce eklem içi sıvılarını çekerek uzaklaştırın. Şırıngayı ambalajından çıkardıktan sonra şırınganın uçundaki kapağı çıkarınız ve şırınganın başına bir 18-22 G iğnesini sıkı bir şekilde uygulayınız. Enjeksiyonu uygulamadan önce enjeksiyon bölgesini uygun bir antiseptik ile muamele ediniz. Sadece eklem içine uygulayınız.

Uygulama

JOIAL tedavi başına tek bir kez uygulanmalıdır, ancak Hekimin aksini tavsiye etmesi durumunda Hekiminizin tavsiyelerine uyunuz.

Uyarılar

 • Önceden doldurulmuş şırıngalar sterildir. Şırınga blister bir ambalaj içindedir, blister ambalaj ve şırınga dışı steril değildir.
 • JOIAL’ı son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız
 • Ambalaj veya blister zarar görmüşse o şırıngayı kullanmayınız
 • Enjeksiyon bölgesindeki deri sağlıklı olmalıdır
 • Kan akımının içine enjekte etmeyiniz. Eklem boşluğu dışına enjekte etmemeye özen gösterin
 • JOIAL hamile veya emziren kadınlarda denenmemiştir
 • JOIAL tek kullanımlık bir enjektördür, tekrar sterilize edilemez
 • JOIAL ile birlikte başka ürünlerin eklem boşluğuna aynı anlarda enjekte edilmesinden sakının, olası ilaç etkileşmeleri meydana gelebilir
 • İntra-artriküler bölgede ödem varsa JOIAL’ı uygulamayınız
 • Blisteri bir kez açtıktan sonra JOIAL’ı en kısa sürede uygulamaya özen gösteriniz
 • Uygulandıktan sonra boş ambalaj ve şırıngayı yönetmelikler doğrultusunda imha ediniz
 • Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız
 • Tüm eklemiçi enjeksiyonlar için geçerli olduğu üzere hasta 2-3 gün boyunca ağır fiziksel aktivitelerden sakınmalıdır

Kontraendikasyonlar

JOIAL aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır

 • Hyaluronik asit ve içindekilere karşı aşırı hassasiyeti olan kişiler kullanmamalıdır
 • Enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon veya başka deri hastalıkları bulunmaktaysa
 • Uygulama yapılacak eklemde enflamasyonu varsa

Yan Etkiler

JOIAL enjekte edildikten sonra muhtelif bölgesel reaksiyonlar gözlemlenebilir; ağrı, sertlik, yanma, kızarma veya şişme gibi. Bu bölgesel reaksiyonlar enjeksiyon bölgesine soğuk uygulaması sayesinde önlenebilir. Genel olarak bu reaksiyonlar kısa sürede yok olur. Şayet bu reaksiyonlar inatçı bir şekilde devam ederse ilgili Doktorunuz ile irtibata geçiniz. Şayet enjeksiyon esnasında aseptik kurallara uyulmaz ise eklem içinde septik reaksiyonlara neden olabilir.

Saklama Koşulları

JOIAL 0 ile 25 derece arasında oda sıcaklığında güneşten ve dondurulmaktan uzak bir şekilde saklanmalıdır.
Ürünün son kullanma tarihi paketin üzerindedir.

İNTRAARTRİKÜLER ENJEKSİYONLAR SADECE HEKİM VEYA İLGİLİ SAĞLIK PROFESYONELİ TARAFINDA UYGULANMALIDIR.