Controcyst

Controcyst

CONTROCYST , kondroitin sülfat, tiksotropik polimer ve saflaştırılmış kolostrum ekstraktına dayanan steril bir mesane çözeltisidir. CONTROCYST , mesanenin glikozaminoglikan tabakasını (GAG tabakası) geçici olarak restore ederek ve üretranın yüzeyini fizyolojik su geçirmez bariyerin restorasyonunu destekleyen koruyucu bir kondroitin sülfat tabakası ile KAPLAYARAK çalışır.
CONTROCYST ağrılı semptomları hafifletir ve idrara çıkma sıklığını ve aciliyetini azaltmaya yardımcı olur.

Endikasyonlar
CONTROCYST , üretranın kronik iltihabı ile ilişkili ağrılı semptomları hafifletmek için yararlıdır. CONTROCYST, radyo veya kemoterapi tedavileri tarafından da indüklenen mesane ve pelvik ağrı sendromu durumunda endikedir.

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.