BTS Hareket Analiz Laboratuvarı

SİSTEMİN AMACI NEDİR?

Fiziksel reabilitasyon gerektiren problemlerin önceden tespitini sağlar Uygun tedavi için sağlık personeline raporlama yapar. Olası tedavi programına aktif olarak destek sağlar.

 

HALK SAĞLIĞI İÇİN AVANTAJLARI

Fizik tedavi ve ameliyat gerektiren sağlık sorunlarının teşhisinde yardımcı olur. Hospitilizasyon sıklığının azalmasına yardımcı olur.  Önleyici tedaviyi yönlendirir. Tedavi süresinin kısalmasına yardımcı olur. Tedavi sürecini destekler.

 

SPORCU SAĞLIĞI İÇİN AVANTAJLARI

Sporcuların sakatlık risk analizlerinin yapılmasında etkilidir. Sakatlık sonrası tedavi süresinin kısalmasına yardımcı olur. Sporcunun faaliyetlere başlama sürecini takip eder ve sağlık personeline ışık tutar.

 

GEREKLİ FİZİKSEL ŞARTLAR

Sistemin tam kapsamlı kurulumu için minimum 200 metrekarelik bir alan gerekir.

 

SİSTEM İÇERİKLERİ

  • Hassas yürüyüş yolu.
  • 3D vücut ve kas analizi yapan kamera sistemleri.
  • Vucut EMG verileri için vücut aparatları.
  • Analizleri sağlayan yazılım bilgisayar sistemi.
  • Tedavi ve analize yönelik çalışma egzersiz aletleri

 

UYGULAMA ALANLARI

Tıbbi Uygulama

Binlerce hastane, bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel sağlık tesisleri, vücut hareket bozukluklarını değerlendirmek ve en başarılı tedavileri geliştirmek için hareket analiz sistemlerimizi her gün kullanmaktadır.

BTS sistemleri sayesinde uygulayıcılar, hastaların biyomekanik ve nöromüsküler parametrelerinin hızlı, doğru ve non-invaziv kantitatif analizini alırlar.

Her yıl, dünyanın her yerindeki binlerce hastanın tıbbi ihtiyaçlarını gidermek için klinik yolları boyunca BTS sistemleri kullanılmaktadır.

Yürüyüş analizi (örn. İnsan / hayvan lokomosyonunun sistematik çalışması) en yaygın bilinen uygulama alanıdır.

 

Spor

Çeşitli disiplinlerden spor takımları, olimpiyat komiteleri ve çeşitli spor profesyonelleri, sporcuların performansını her seviyede geliştirmek için sistemlerimizi kullanırlar.

Artırılmış gerçeklik sistemleri, kablosuz senkromiyografi, senkronize kuvvet platformları ve optoelektronik sistemler, tüm atletik hareketlerin doğru ve çok faktörlü analizini sağlar.

Teknolojimiz ile şunları yapabilirsiniz:

  • Yeni eğitim teknikleri için
  • Yaralanma riskini en aza indirmek
  • Yaralanma durumunda en iyi rehabilitasyon tedavisini geliştirmek
  • Sporcunun tam iyileşmesini sağlamak

 

Araştırma

Doğruluk, çok yönlülük, hesaplama gücü ve hassasiyet ürünlerimizin güçlü yönleridir.

En prestijli bilim kurumları ve üniversiteler, biyomekanik, biyometri, teşhis ve fiziksel spor bilimleri alanlarında araştırma yapmak için BTS sistemlerini kullanıyor.

En önemli havacılık programları BTS teknolojisini kullandı: Spacelab ve MIR istasyonları, NASA, ESA ve CNRS, parabolik uçuş programlarında BTS sistemlerini kullanır.

BTS yıllar boyunca, tıbbi bölüm için özel klinik protokoller, nörobilim alanındaki hayvanlarda ve endüstriyel sektörde ergonomi, insan-makine etkileşimi ve dronlar geliştirme alanlarında çok sayıda araştırma yapmıştır.